Money talks, passion sings

Hvem som er dyktigst avhenger også av kontekst. Det handler om å finne en kandidat som både kan, vil og passer inn.

Dyktige kandidater krever handlingsrom. Hvilken kompetanse og erfaring som er rett avhenger av mandat og kjerneoppgaver i ny rolle, men også av oppdragsgiver og teamet man skal bli endel av. Organisasjonskulturen påvirker hvem som vil lykkes, og det er ikke alltid slik at den isolert sett flinkeste kandidaten er den beste løsningen.

Vi mener at komplementaritet i kompetanse og relevant mangfold er en styrke, men også at det kreves visjoner og modighet å aktivt velge annerledeshet. Komplementaritet gir kapasitet og slagkraft, og mangfold gir takhøyde for nytekning. Modige ansettelsesvalg krever begrunnelse, ansvarlighet, oppmerksomhet og tilgjengelighet, fordi løsningen også vil være krevende for virksomheten.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Vi evaluerer finalister opp mot en definert kravprofil og tegner tydelige scenarier knyttet til personvalg. Vi benytter alltid personlighetsprofilering og gjennomfører grundige referansesamtaler. Evne- og ferdighetstester gjennomføres etter behov.