Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Vi blir ofte bedt om å bistå når:

  • Interne kandidater man kjenner godt skal vurderes opp imot eksterne kandidater man ikke kjenner
  • Kandidater er kompetente, men vanskelige å sammenligne direkte fordi de har svært ulik bakgrunn
  • Kandidater mangler deler av ønsket erfaringsbakgrunn, og man ønsker å vurdere potensiale