Ledersøk

Hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Det gjennomføres jevnlige statusmøter med oppdragsgiver for å forankre valg og videre prosess. Vi gir tydelige råd, og våre kunder møter kvalifiserte og motiverte kandidater som gjennomgår grundig evaluering før vi anbefaler endelig løsning.