Management due diligence / audit

Virksomheter som står overfor store endringer, har behov for å finne ut hvilken kapasitet ledergruppen har.

Gjennom å beskrive ”her og nå” situasjon og identifisere krav til fremtidig måloppnåelse, dannes et utgangspunkt for en kartlegging av ledergruppens samlete kapasitet. En Management due diligence vil bidra til større bevissthet rundt den enkelte leders kompetanse, personlige egenskaper, unike bidrag og mangler, eventuelt også identifisere behov for å styrke teamet.