Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Vi kan bistå valgkomiteen i deres arbeid. I samråd med valgkomiteen vil vi gjøre en grundig forundersøkelse der vi definerer aktuelle behov og krav til styrets kompetanse. Deretter gjennomfører vi en kapasitetskartlegging av dagens styre, får frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse og gir valgkomiteen råd om tiltak.