Porteføljeforvalter :: Aweco AS

Awecos forvaltning er globalt orientert. Det investeres primært gjennom verdipapirfond der aksje- og rentefond er de dominerende aktivaklassene. Porteføljeforvalter rapporterer til investeringsdirektør.

Porteføljeforvalteren er sentral i videreutviklingen av det analytiske grunnlaget for investeringsbeslutningene, med fokus på både aktivaallokering og evaluering av nye fondsinvesteringer. Du vil bidra i arbeidet med å videreutvikle portefølje- og risikostyringssystemene, implementere investeringsbeslutninger og forestå daglig overvåkning av porteføljen.

Ideell kompetanse:

  • Utdanning på masternivå innen finans/økonomi
  • 5-10 års erfaring fra kapitalforvaltning eller investeringsanalyse
  • Erfaring fra aktivaallokering, makroøkonomisk analyse eller annet kvantitativt orientert analysearbeid
  • Sterk finansteoretisk forståelse og interesse
  • Det er en fordel med erfaring fra programmering (f.eks R / Matlab) og bruk og utvikling av databaser

Kandidater er teamorientert, relasjonssterke og kommuniserer godt. Integritet, utpreget analytisk tilnærming og sterk gjennomføringsevne er viktig.

Registrer din søknad og CV på kinderstiff.no innen 25 mars. For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661.

Aweco AS er Family Office organisasjonen til Arne Wilhelmsen familien. Awecos virksomhet omfatter kapitalforvaltning, proaktiv eieroppfølging og social impact investeringer gjennom Wilstar AS. Aweco forvalter en betydelig finansiell portefølje som forventes å øke i årene som kommer. Aweco er et relativt lite miljø med store ressurser. Selskapet og organisasjonen er vel etablert, og det forventes en betydelig utvikling i årene som kommer. Eierne er også majoritetseiere i det industrielle investeringsselskapet Awilhelmsen AS, og selskapene er samlokalisert på Aker Brygge med totalt 50 ansatte.


Søknadsfrist: 25.03.2019

Del på:

Fyll ut skjemaet nedenfor

Markerte felt er obligatorisk.


"
Lukk skjema

Personvernerklæring

KinderStiff Consulting er et norsk hodejegerselskap. Vi har fokus på fortrolig og sikker behandling av all informasjon om enkeltkandidater, og følger norsk lov ved behandling av persondata.

HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN?
CV, eventuelt søknad og vitnemål

Vi samler inn informasjon når du sender inn ditt CV, eller du søker på en stilling vi håndterer. Vi kan også be om vitnemål. 

Korrespondanse

Vi kan lagre e-postkorrespondanse og notater i våre systemer.

Testbesvarelser oppbevares ikke i våre systemer, men oppbevares av våre samarbeidspartnere (Cut-e og SHL).

 

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN?
Rekruttering

Vi bruker informasjonen du gir oss for å få et helhetsbilde av din kompetanse og erfaring. Vi vurderer om du er relevant for nåværende og fremtidige stillinger eller styreverv, som vi skal rekruttere til for våre kunder.

Kommunisere med deg

Vi bruker informasjonen vi har til å kontakte deg vedrørende stillinger som kan være aktuelle eller for å svare deg når du kontakter oss.

Vi bruker også informasjonen din til å sende deg nyhetsbrev via e-post når du har ønsket dette.

 

HVORDAN BLIR INFORMASJONEN DELT?
Kunder

Vi overfører nødvendig informasjon til klienter, når du har gitt ditt samtykke til dette. Det kan være når du søker på stillinger, eller etter at vi har kontaktet deg angående en ledig stilling.

Deling med tredjepartsleverandører

Vi jobber med andre selskaper og personer som utfører oppgaver på vegne av oss. For eksempel vi benytter vi databasesystemet Filefinder, Microsoft365, har server hos ABS Net og tester hos Cut-e og SHL.

 

OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL LAND UTENFOR EU/EEA?

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EEA. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EEA som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller hvor de har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern. Vi overfører bare opplysningene om deg dersom vi har oppdragsgivere eller at nevnte samarbeidspartnere er i disse landene. Alle våre samarbeidspartnere følger norsk lov ved behandling av persondata.

 

HVORDAN KAN JEG FÅ INNSYN, ADMINISTRERE ELLER SLETTE INFORMASJON OM MEG SELV?

Ønsker du innsyn og kopi av informasjonen vi har om deg, eller dersom du har spørsmål, ønsker retting, sletting eller har innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller sende oss en epost til post@kinderstiff.no

Vi lagrer informasjonen så lenge som nødvendig for å fullføre enkeltansettelser, eller for å kunne ta kontakt med deg rundt nye muligheter om du har samtykket til dette.

Du kan når som helst be oss slette informasjonen vi har om deg. Det gjøres ved å sende en epost til oss post@kinderstiff.no. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke gjør du det samme. 

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til lokale datatilsynsmyndigheter.

 

HVORDAN HÅNDTERER VI JURIDISKE HENVENDELSER ELLER FOREBYGGER SKADE?

Vi kan bruke, ta vare på og dele informasjonen din som svar på en juridisk henvendelse hvis vi i god tro mener at loven pålegger oss å gjøre dette. 

 

HVORDAN GIR VI DEG BESKJED OM ENDRINGENE I DISSE RETNINGSLINJENE?

Vi gir deg beskjed før vi gjør endringer i disse retningslinjene, og vi gir deg muligheten til å se gjennom og kommentere de reviderte retningslinjene før du fortsetter å bruke tjenestene våre.

 

SLIK KONTAKTER DU OSS MED SPØRSMÅL OM PERSONVERN.

Har du spørsmål? Kontakt behandlingsansvarlig hos oss Hild F. Kinder på post@kinderstiff.no, mobil: +47 478 25 625 eller per brev:

KinderStiff Consulting AS, Org.nr. 898212122, Akersgata 11, 0158 Oslo 

Lukk