Om oss

En psykolog og en økonom. Rekrutteringsfaglig kompetanse kombinert med forretningsforståelse. Høye ambisjoner og smittende engasjement. Solid erfaring fra å skape utvikling og resultater for våre kunder gjennom å få på plass mer enn 600 riktige ledere, fagspesialister og styremedlemmer.

Benedikte Stiff :: Partner

Benedikte Stiff (1966) har bred erfaring fra arbeid innen FMCG/retail, industri, IT, eiendom og akademia. Hun er en erfaren evaluerer av lederegenskaper, motivasjon, potensiale og overførbar kompetanse mellom bransjer. 

Stiff er utdannet psykolog fra UiB. Hun er styreleder i SFK LYN (2018-) og satt i BI/DNV GLs programkomite for rekrutteringsseminar (2015-16). Stiff har vært engasjert i arbeid med mangfold og unge ledertalenter gjennom styreverv i Alarga (2007-13). Stiff er DNV GL sertifisert for bruk av arbeidspsykologiske verktøy.

Hild F. Kinder :: Partner

Hild F. Kinder (1967) har bred erfaring fra arbeid med bank/finans, eiendom, industri, IT og Life Science. Hennes spesialitet er ledelse med fokus på forretningsutvikling. Kinder har tidligere arbeidet som finansanalytiker og oppnådde topprangering både i Norge og internasjonalt.
Kinder har en Bachelor BA fra BI, og en MBA i Finans fra NHH som omfatter AFA/CEFA. Hun sitter i nominasjonskomiteen til Tomra ASA (2008-) og er leder av Stockmankomiteen i NFF (2003-). Kinder er DNV GL sertifisert for bruk av arbeidspsykologiske verktøy.

Tenk globalt :: Kjenn ditt lokale marked

Fra januar 2021 knyttet vi oss til partnerorganisasjonen Friisberg & Partners International med 38 kontorer i 26 land. Hvert kontor har dybdekunnskap om sine markeder og sektorer. 

Med utgangspunkt i lokal markeds- og sektorkompetanse, vil vi bistå internasjonale Friisbergkunder med rekrutteringer i Norge. Norske kunder vil tilsvarende kunne få bistand av våre dyktige partnere internasjonalt. Sammen har vi den perfekte kombinasjonen av internasjonal utstrekning og regional kunnskap, slik at vi kan finne akkurat de kandidatene våre kunder trenger, hver gang.

For KinderStiff Consulting er våre skandinaviske partnerne ekstra spennende. Med dyktige kolleger i København, Stockholm og Gøteborg kan vi fremover bidra med bredere kandidattilfang ved styresøk. 

Les mer på: Friisberg Partners International.

Verdier

Dyktige ledere er god butikk. Du tjener på vår dømmekraft. Vi sier det vi mener og holder det vi lover.

Dyktige ledere er god butikk. Vi har et kommersielt fokus og skaper verdi for våre kunder.

Du tjener på vår dømmekraft. Vi kjenner markedet, gjenkjenner kapasitet og talent og begrunner våre valg.

Vi sier det vi mener og holder det vi lover. Engasjement, integritet og etterettelighet gjennomsyrer vårt arbeid.

Løsninger

Vi får på plass solide, riktige løsninger for våre kunder.

Vi tegner scenarier, og diskuterer mulighetsrom og konsekvenser av ulike prioriteringer. Da vet kunder hva de velger og hvorfor. Slik bidrar vi til bevisshet rundt strategiske personvalg. Vi bidrar til forutsigbarhet for både kunder og kandidater gjennom etterrettelig og god informasjon i hele utvelgelsesprosessen.

I dagens dynamiske verden er kapasitet og potenisale kritisk for å lykkes, ikke bare tidligere erfaring og opparbeidet kompetanse. Kompetanse og erfaring sier noe om hva kandidater KAN og hva kandidater har fått til frem til nå. Fordi kapasitet og potensiale er avgjørende for fremtidig prestasjon, benytter vi testverktøy som en viktig del av beslutningsgrunnlaget i alle våre prosesser.

"