Porteføljeforvalter renter og valuta :: Oslo Pensjonsforsikring

Porteføljeforvalter skal bidra til god styring av likviditet og valutarisiko i henhold til vedtatt investeringsstrategi. Har du erfaring fra området og er selvstendig og nøyaktig, vil du få anledning til å jobbe sentralt i kapitalforvaltningsteamet.

Kjernen i arbeidsoppgavene er likviditetsstyring og valutasikring av porteføljene, samt analyse og rapportering.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Likviditetsstyring: Daglig likviditetsstyring i henhold til strategi, herunder sikkerhetsstillelse. Gjennomføre obligasjonshandler i samråd med ansvarlig forvalter
  • Valutasikring: Gjennomføre valutasikringstransaksjoner og følge dem opp i henhold til strategien. Gjennomføre større valutavekslinger ved behov.
  • Analyse & rapportering: Bistå i oppfølging og analyser av boliglånsporteføljen. Analysere renteporteføljen, som inkluderer avkastningsattribusjon. Bidra i avdelingens markeds- og makroanalyse. Bistå i internrapportering og kontroll av rente- og valutaporteføljene.

 

Ønsket kompetanse:

  • Økonomisk utdanning på masternivå
  • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle. Valuta- eller rentehandel, alternativt hatt en selvstendig rolle i en treasuryavdeling

 

Porteføljeforvalter rapporterer til Leder for rente og valuta. Teamet vil bestå av tre medarbeidere, og være en del av kapitalforvaltningens 17 ansatte. Les mer på OPF.

Registrer gjerne søknad og CV under så raskt som mulig, og senest 18 april.

Ved spørsmål kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661, alternativt Leder for rente og valuta hos OPF Mette Cecilie Skaug tlf. 952 09 104.

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 112 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere.


Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 18.04.2021

Del på:

Fyll ut skjemaet nedenfor

Markerte felt er obligatorisk.


Andre oppdrag

Prosjektsjef :: Oslo Areal

Trives du aller best når du er tett på komplekse eiendoms- og byutviklingsprosjekter? Har du stor interesse for hvordan fremtidens arbeidsplasser, nabolag og byer kommer til å formes? Har du lyst til å være en nøkkelspiller i å utvikle fremtidens Oslo Areal, med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Arbeidssted: Oslo
Stillingstype: Fast
Søknadsfrist: Snarest

Les mer / søk
"
Lukk skjema

Personvernerklæring

KinderStiff Consulting er et norsk hodejegerselskap. Vi har fokus på fortrolig og sikker behandling av all informasjon om enkeltkandidater, og følger norsk lov ved behandling av persondata.

HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN?
CV, eventuelt søknad og vitnemål

Vi samler inn informasjon når du sender inn ditt CV, eller du søker på en stilling vi håndterer. Vi kan også be om vitnemål. 

Korrespondanse

Vi kan lagre e-postkorrespondanse og notater i våre systemer.

Testbesvarelser oppbevares ikke i våre systemer, men oppbevares av våre samarbeidspartnere (Cut-e og SHL).

 

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN?
Rekruttering

Vi bruker informasjonen du gir oss for å få et helhetsbilde av din kompetanse og erfaring. Vi vurderer om du er relevant for nåværende og fremtidige stillinger eller styreverv, som vi skal rekruttere til for våre kunder.

Kommunisere med deg

Vi bruker informasjonen vi har til å kontakte deg vedrørende stillinger som kan være aktuelle eller for å svare deg når du kontakter oss.

Vi bruker også informasjonen din til å sende deg nyhetsbrev via e-post når du har ønsket dette.

 

HVORDAN BLIR INFORMASJONEN DELT?
Kunder

Vi overfører nødvendig informasjon til klienter, når du har gitt ditt samtykke til dette. Det kan være når du søker på stillinger, eller etter at vi har kontaktet deg angående en ledig stilling.

Deling med tredjepartsleverandører

Vi jobber med andre selskaper og personer som utfører oppgaver på vegne av oss. For eksempel vi benytter vi databasesystemet Filefinder, Microsoft365, har server hos ABS Net og tester hos Cut-e og SHL.

 

OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL LAND UTENFOR EU/EEA?

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EEA. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EEA som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller hvor de har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern. Vi overfører bare opplysningene om deg dersom vi har oppdragsgivere eller at nevnte samarbeidspartnere er i disse landene. Alle våre samarbeidspartnere følger norsk lov ved behandling av persondata.

 

HVORDAN KAN JEG FÅ INNSYN, ADMINISTRERE ELLER SLETTE INFORMASJON OM MEG SELV?

Ønsker du innsyn og kopi av informasjonen vi har om deg, eller dersom du har spørsmål, ønsker retting, sletting eller har innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller sende oss en epost til post@kinderstiff.no

Vi lagrer informasjonen så lenge som nødvendig for å fullføre enkeltansettelser, eller for å kunne ta kontakt med deg rundt nye muligheter om du har samtykket til dette.

Du kan når som helst be oss slette informasjonen vi har om deg. Det gjøres ved å sende en epost til oss post@kinderstiff.no. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke gjør du det samme. 

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til lokale datatilsynsmyndigheter.

 

HVORDAN HÅNDTERER VI JURIDISKE HENVENDELSER ELLER FOREBYGGER SKADE?

Vi kan bruke, ta vare på og dele informasjonen din som svar på en juridisk henvendelse hvis vi i god tro mener at loven pålegger oss å gjøre dette. 

 

HVORDAN GIR VI DEG BESKJED OM ENDRINGENE I DISSE RETNINGSLINJENE?

Vi gir deg beskjed før vi gjør endringer i disse retningslinjene, og vi gir deg muligheten til å se gjennom og kommentere de reviderte retningslinjene før du fortsetter å bruke tjenestene våre.

 

SLIK KONTAKTER DU OSS MED SPØRSMÅL OM PERSONVERN.

Har du spørsmål? Kontakt behandlingsansvarlig hos oss Hild F. Kinder på post@kinderstiff.no, mobil: +47 478 25 625 eller per brev:

KinderStiff Consulting AS, Org.nr. 898212122, Akersgata 11, 0158 Oslo 

Lukk