Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter en nærmere analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Kvalifiserte kandidater evalueres nærmere og vi anbefaler løsning.