Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Det gjennomføres jevnlige statusmøter med oppdragsgiver for å forankre valg og videre prosess. Vi gir tydelige råd, og våre kunder møter kvalifiserte og motiverte kandidater som gjennomgår grundig evaluering før vi anbefaler endelig løsning.

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse.

Les mer

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Les mer

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Les mer

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Les mer

"