Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Vi kan bistå valgkomiteen i deres arbeid. I samråd med valgkomiteen vil vi gjøre en grundig forundersøkelse der vi definerer aktuelle behov og krav til styrets kompetanse. Deretter gjennomfører vi en kapasitetskartlegging av dagens styre, får frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse og gir valgkomiteen råd om tiltak.

Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Les mer

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse.

Les mer

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Les mer

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Les mer

"