Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Premisset er å videreføre en sunn virksomhet, samtidig som man bevarer gode familierelasjoner. Ofte blir det flere arvinger, og en usikkerhet rundt videre ambisjoner for virksomheten. For neste generasjon vil det være ulik grad av engasjement, kompetanse, interesse og mulighet til å delta aktivt. Hvorvidt eierne ønsker videre vekst og nysatsing eller «value preservation» påvirker organisering og bemanning.

Vi møter begge generasjoner eiere, styret og administrasjonen og bidrar deretter med forslag til fremtidig organisering av virksomheten. Vi utfordrer og avklarer i tillitt til at vi er opptatt av å finne gode løsninger for familien. Vår kompetanse og erfaring gjør at vi kan bidra med konstruktive innspill og løsninger.

Dmitry Tkachenko

Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Les mer

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse. Vi bistår kunder med søk etter norske og nordiske styrekandidater i samarbeid med partnere. 

Les mer

Wolfmann

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Les mer

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Les mer