Management due diligence / audit

Virksomheter som står overfor store endringer, har behov for å finne ut hvilken kapasitet ledergruppen har.

Gjennom å beskrive ”her og nå” situasjon og identifisere krav til fremtidig måloppnåelse, dannes et utgangspunkt for en kartlegging av ledergruppens samlete kapasitet. En Management due diligence vil bidra til større bevissthet rundt den enkelte leders kompetanse, personlige egenskaper, unike bidrag og mangler, eventuelt også identifisere behov for å styrke teamet.

Ledersøk

Hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Les mer

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse.

Les mer

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Les mer

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Les mer

"