Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Vi blir ofte bedt om å bistå når:

  • Interne kandidater man kjenner godt skal vurderes opp imot eksterne kandidater man ikke kjenner
  • Kandidater er kompetente, men vanskelige å sammenligne direkte fordi de har svært ulik bakgrunn
  • Kandidater mangler deler av ønsket erfaringsbakgrunn, og man ønsker å vurdere potensiale

Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Les mer

Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse.

Les mer

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Les mer

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Les mer

"