Styresøk

En virksomhets strategi og virkeområde definerer krav til styrets kompetanse. Vi bistår kunder med søk etter norske og nordiske styrekandidater i samarbeid med partnere. 

Vårt arbeid starter med en grundig forundersøkelse der vi sammen med oppdragsgiver definerer det aktuelle behovet og tydeliggjør krav til kompetanse. Søksarbeidet gjennomføres etter en nærmere analyse, aktivering av nettverk og aktuelle kilder. Kvalifiserte kandidater evalueres nærmere og vi anbefaler løsning.

Dmitry Tkachenko

Ledersøk

Fremtidsambisjoner og hvilken fase en virksomhet er i påvirker lederbehovet. Hva slags eierstruktur og hvilke utviklingsplaner virksomheten har, vil være avgjørende for valg av nye ledere.

Les mer

Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Generasjonsskifte

I familieeide virksomheter kan det skape utfordringer når neste generasjon skal overta eierskapet.

Les mer

Wolfmann

Styreevalueringer

Etter fornyet fokus på god corporate governance har valgkomiteen fått en mer sentral rolle og flere oppgaver.

Les mer

Kandidatevalueringer

Noen ganger har kunden selv identifisert kvalifiserte kandidater, og ønsker råd før valg av løsning.

Les mer